צילום: דב גרינבלט

שאלות נפוצות

אם כל הקבוצות שייכות לאותו המוסד – ניתן לאחדם (גם במהלך טיול) וזאת בכדי להקטין את מספר המלווים כאשר כל הקבוצות מטיילות באותו המסלול. עם זאת בכל מקרה במהלך טיול לא ניתן לאחד קבוצות של מוסדות שונים לאותו אישור ביטחוני, ולא ניתן להסתמך על אנשי האבטחה או הרפואה של קבוצה אחרת, כלומר כל קבוצה צריכה לדאוג לאנשי האבטחה והרפואה שלה. 
 יש לציין כי כאשר מתאמים טיול מראש, ניתן לאחד מספר גופים מטיילים עם סמלי מוסד שונים באישור ביטחוני אחד (חוץ מגני ילדים). לשם כך, על המטייל לציין בטופס הבקשה לאישור הביטחוני עליו את שמות כל הגופים המטיילים. כאשר האחריות המשפטית לכלל הגופים המתווספים לאישור מוטלת על אחראי הטיול הרשום באישור.

כן, אך זה דורש אישור ביטחוני נפרד לכל פיצול, ובו יופיע מספר המטיילים בכל קבוצה, מסלול הטיול הרלוונטי ואחראי הטיול בשטח. על אחראי הטיול לוודא כי ברשות כל קבוצה יש את הליווי הדרוש. יש לציין כי נדרש אישור ביטחוני נפרד רק למסלולים המפוצלים ולא לכל הטיול (לדוגמא, עבור טיול שנתי של שלושה ימים שרק ביום השני יש פיצול, צריך אישורים ביטחוניים נפרדים לכל קבוצה רק עבור היום השני ולא עבור כל הטיול)

כל טיול שמתקיימים בו אחד משני התנאים הבאים מוגדר כטיול מטעם בית הספר, והוא מחוייב בהוצאת אישור טיול:

 1. הפעילות מתקיימת בימי הלימודים.
 2. בפעילות משתתפים אנשי צוות של בית הספר

בקשות לאישור בטחוני לטיול יש למלא באתר מוקד טבע . בתום תהליך הזנת הבקשה יש לשלוח את האישור לתאום. הבקשה למעשה עוברת ללשכה לתאום טיולים להמשך טיפול. על האחראי לתאום הטיול לוודא כי בקשתו אושרה ולהנפיק עותק של האישור הביטחוני.

סמל המוסד של כל מוסד חינוכי מודפס על תלושי המשכורת המונפקים לצוות המוסד. בנוסף, ניתן לפנות אל הלשכה לתאום טיולים על מנת לקבל את סמל המוסד. במידה וסמל המוסד אינו מעודכן ב"לשכה לתיאום טיולים", יש להקפיד שאחד מחברי הצוות יצור קשר עם הלשכה ויזין את סמל המוסד במערכת, על מנת שהמוסד יוכל להזין טיולים.

יש להוציא אישור טיול במידה ומתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. כאשר הפעילות המתוכננת אינה בשטח עירוני
 2. כאשר הטיול כולל אטרקציה/ פעילות לילה /לינה
 3. כאשר הטיול מתקיים בשטחי יהודה ושומרון או מזרח ירושלים (כולל הכותל והרובע היהודי)
 4. כאשר נדרשים לליווי רפואי או בטחוני לשלב הנסיעה (כולל כבישים ביו"ש, בנגב, בערבה ועוטף עזה)
 5. פעילות בשבתות או בימי חופשה שאושרה על ידי מפקח/ת בית הספר
 6. טיול של גן הילדים היוצא מתחום היישוב שלו.

ככלל יש פטור מהוצאת אישור טיול כאשר:

 1. הקבוצה מונה פחות מ-8 מטיילים
 2. מדובר בטיול בשטח עירוני, שאינו כולל אטרקציה או פעילות לילה לינה, וצירי הנסיעה אינם דורשים ליווי רפואי או בטחוני.

לדוגמא: יציאה של בית ספר מתל אביב לסיור בגנים הבאהיים בחיפה – פטורה מהוצאת אישור טיול.

 

בכל טיול המתבצע באתרים בשטח המוגבלים בשל תנאי מזג אוויר, המטייל מתחייב באישור יום טלפוני מחדר מצב בבוקר הטיול.

ווידוא יציאה הוא פרוצדורה בה המטייל מבהיר כי בכוונתו לצאת לטיול אך אין בה משום אישור סופי ליציאתו לטיול.

כל הטיולים מחוייבים בווידוא יציאה.

עזרים הקשורים לתכנון טיול ניתן להזמין באגף הביטחון של משרד החינוך בטלפון 02-5602234 .

אחראי תאום: אחראי התאום הוא שמגיש את הבקשה לתאום הטיול. הדרישה היא שאחראי התאום יהיה זה שחתום על הבקשה לאישור הטיול .במערכת החינוך יהיה זה בוגר מתוך הצוות הפדגוגי של ביה"ס ובחינוך הבלתי פורמאלי (תנועות נוער למשל) יהיה זה בוגר מעל גיל 18. על אחראי התאום לציין באישור את הפרטים של האחראי בשטח. ניתן כי אחראי התאום יהיה  גם אחראי בשטח.

אחראי טיול בשטח:  בחינוך הפורמאלי, אחראי הטיול יכול להיות כל אחד שמנהל בית הספר מינה מטעמו לתפקיד זה מתוך הצוות הפדגוגי של ביה"ס, ובחינוך הבלתי פורמאלי (תנועות נוער למשל) יהיה זה בוגר מעל גיל 18. כחלק מתפקידו.

אחראי בשטח יהיה אחראי על כל בעלי המקצוע המצטרפים לטיול (מדריך, ליווי חמוש, ליווי רופאי, הורים מלווים, נהג ועוד). בפעילות לינה אחראי הטיול חייב להיות רכז הטיולים של ביה"ס, המורה לשל"ח או מורה שעבר הכשרה של אחראי טיול.

הלשכה לתאום טיולים עוסקת בתהליך תאום הטיול, טרם היציאה לטיול. חדר מצב טיולים עומד לרשות המטייל עבור ברור והבהרת נהלים, שינויים במסלול הטיול במהלך הטיול, מטעמי בטיחות וביטחון וכן עבור מתן מידע שוטף ועדכני על מצב המסלולים ומזג האוויר. בנוסף, חדר מצב טיולים משמש כמוקד חרום אשר מסייע למטיילים שנקלעו למצוקה במהלך הטיול. יש לציין כי חדר מצב לא יוכל לטפל בטיולים שלא סיימו את תהליך התאום בלשכה לתאום טיולים.

אם הטיול נערך באזור שנמצא באחריות המשטרה יש להגיש בקשה לאישור בטחוני לפחות 10 ימים לפני מועד הטיול. במידה ואתרי הטיול המבוקשים נמצאים באזור שנמצא באחריות הצבא, למשל בשטחי יהודה ושומרון, יש להגיש את הבקשה לאישור הטיול לפחות 14 ימים לפני מועד הטיול.

הנחיות משרד החינוך חלות על מטיילים מתחת לגיל 18. מטיילים מעל לגיל זה אינן כפופים להנחיות אלה למעט במקרים הבאים:

 • מטיילי החינוך המיוחד אשר מחויבים בהוצאת אישור ביטחוני ועמידה בהנחיות משרד החינוך.
 • מטיילי בתי הספר ללימוד עברית אשר כפופים להנחיות משרד החינוך.

הלשכה לתאום טיולים מאפשרת הנפקת אישורים ביטחוניים למטיילים מסוימים מעל גיל 18, כמפורט להלן:

 • טיולים בהם משתתפים בוגרי תנועות נוער, שנת שירות, קומונרים, מרכזים ורכזים בוגרים - רק במידה ומדובר בטיול הכנה. הנפקת האישור הביטחוני מאפשרת למטיילים לקבל את המידע והשירותים אשר מציע חדר מצב טיולים בזמן טיול.
 • טיולים של תלמידי מכינות קד"צ ואופק, ובתנאי שלמכינה סמל מוסד.